A A A

Servicii

Spot pentru MA si MAI

Published on: 2 Iunie, 2020 - 18:50

Spot pentru MA si MAI

  Anual, la 14 iunie, la nivel internalional se celebreazâ Ziua mondială a donatorilor de sânge - zi dedicatâ persoanelor care doneazâ, sînge voluntar și dezinteresat. Deși actualmente în țarâ este o situalie de urgențâ în sânâtate publicâ, provocatâ de virusul Covid-19, viața nu se oprește, iar populalia trebuie si dispunâ de servicii medicale de calitate, indiferent de faptul suferâ de Covid sau altâ maladie cronicâ sau acutâ, ce necesitâ transfuzii de sânge. Tocmai gestul donatorilor de sânge face diferența intre viațâ și moarte, iar sângele donat este.

 

  În anul curent, în perioada 25 mai-26 iunie, se organizează, Lunarul de promovare și recrutare a populației la donarea de sânge voluntară și sistematică cu genericul "Donează singe pentru o lume sănătoasă", care are ca scop nu numai menținerea continuității asistenței hemotransfuzionale in volum deplin pacienților din spitalele țării, dar și menținerea tradiției in sensibilizarea societății și transmiterea mesajului privind importanla donării de sânge voluntară și sistematică și aducerea ornagiului celor mai fideli și activi donatori de sânge.

 

Atenţie