A A A

Servicii

Pază fizică

La ora actuală, Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne este unica instituţie, care deţine o experienţă vastă testată în timp pe piaţa serviciilor de pază şi care î-şi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării, zilnic, în acest proces, fiind antrenaţi circa 820 gardieni publici, inclusiv 56 grupe operative mobile, capabile, în timp restrâns, să reacţioneze la orice informaţie privind săvârşirea abaterilor antisociale pe teritoriul deservit, precum şi să asigure integritatea bunurilor persoanelor fizice şi juridice, beneficiari ai serviciilor de pază.

Prin servicii de pază fizică se subînţelege paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat, împotriva furturilor, distrugerilor, precum şi a altor acţiuni ilegale producătoare de pagube materiale.

Complexul serviciilor de pază şi protecţie fizică include inspectarea primară a obiectivului, stabilirea regimului de pază conform solicitării agentului economic, elaborarea şi realizarea planului-schemă de pază, a proiectului contractului şi a instrucţiunilor specifice pentru fiecare post de pază, selectarea angajaţilor calificaţi şi, ulterior, controlul asupra calităţii executării serviciilor.

Gardienii de pază sunt dotaţi cu echipament şi mijloace tehnice de protecţie şi autoapărare performante, inclusiv cu armament, mijloace speciale, staţii radio, veste antiglonţ şi alt echipament strict necesar pentru exercitarea calitativă a atribuţiilor funcţionale în procesul de prestare a serviciilor de pază.

Cu forţele pazei fizice se asigură regimul de control al accesului, paza şi menţinerea ordinii publice la instituţiile bancare, obiectivele de comerţ, instituţiile publice şi de învăţământ, obiectivele de producere şi depozitele destinate păstrării bunurilor materiale, precum şi la alte obiective

Serviciile prestate

Paza fizică a obiectivelor

Paza fizică a obiectivelor reprezintă prezenţa fizică a personalului de pază la obiectivul păzit sau în încăperea păzită. Metoda de pază în cauză este raţională pentru obiectivele, care necesită controlul importării/exportării valorilor materiale de pe teritoriu, respectarea regimului de permise sau la paza teritoriilor, sectoarelor îngrădite etc.

Paza fizică este efectuată de posturi staţionare sau de ocolire. În dependenţă de personalul antrenat la paza obiectivului, paza fizică se divizează în:

  • Paza fizică înarmată
  • Paza fizică neînarmată

Tipul pazei şi numărul de posturi, necesare pentru paza fiecărui obiectiv concret, se stabileşte de către filialele teritoriale a ÎS “Servicii Pază” în procesul inspectării obiectivului şi este coordonat cu administraţia obiectivului în cauză.

 

Însoţirea încărcăturilor, valorilor materiale

Însoţirea încărcăturilor, valorilor materiale este efectuată de gardieni înarmaţi. Însoţirea încărcăturilor poate fi efectuată atât cu mijlocul de transport operativ, cât fără acesta. Cea mai mare răspândire a acestui tip de pază este folosit la însoţirea serviciului de încasatore şi a încărcăturilor de preţ, transportate pe teritoriul ţării.

 

Paza persoanelor fizice

 Paza persoanelor fizice este efectuată de gardieni special instruiţi. Paza de corp din cadrul ÎS “Servicii Pază”  – sunt gardieni înarmaţi, aflaţi permanent în prejma persoanei păzite şi sunt gata de a suprima orice atentat asupra securităţii persoanei date. Sistemul interacţiunii creat garantează în caz de necesitate utilizarea tuturor posibilităţilor ÎS “Servicii Pază” şi a organelor de poliţie în evitarea pericolului pentru viaţa şi sănătatea persoanei păzite şi a membrilor familiei acesteia. 

Atenţie