A A A

Servicii

Paza fizică a obiectivelor

Paza fizică a obiectivelor reprezintă prezenţa fizică a personalului de pază la obiectivul păzit sau în încăperea păzită. Metoda de pază în cauză este raţională pentru obiectivele, care necesită controlul importării / exportării valorilor materiale de pe teritoriu, respectarea regimului de permise sau la paza teritoriilor, sectoarelor îngrădite etc.

 

 

 

Paza fizică este efectuată de posturi staţionare sau mobile. În dependenţă de personalul antrenat la paza obiectivului, paza fizică se divizează în:

 

 

 

  • Paza fizică înarmată
  • Paza fizică neînarmată

 

Tipul pazei şi numărul de posturi, necesare pentru paza fiecărui obiectiv concret, se stabileşte de către filialele teritoriale a ÎS Servicii Pază a MAI în procesul inspectării obiectivului şi este coordonat cu administraţia obiectivului în cauză.

 

Tarifele pentru paza fizică sunt stabilite de Consiliul de Administraţie al ÎS Servicii Pază a MAI.

 

Referinţa la contractul-tip al pazei fizice

 

Atenţie