A A A

Servicii

Pază tehnică

  Paza tehnică a obiectivelor şi apartamentelor se bucură de o mare popularitate la agenţii economici şi persoanele fizice.

 

Paza tehnică reprezintă serviciul de supraveghere şi pază al obiectivului sau locuinţei cu aplicarea sistemelor moderne de semnalizare antiefracție și/sau antiincendiu  cu reacționarea grupelor operative la semnalul de alarmă. Acest serviciu este indicat atît pentru persoanele fizice cît şi pentru persoanele juridice ce necesită o protecţie maximă a imobilului (case, apartamente, oficii, depozite etc.) şi a valorilor materiale.

 

  Paza tehnica a obiectivelor este asigurată prin intermediul sistemelor de supraveghere centralizată moderne, cu utilizarea celor mai noi programe SOFT, ce asigură controlul neîntrerupt al obiectivelor şi  intervenţia grupelor operative, dislocate în toate sectoarele mun. Chişinău şi în filialele teritoriale, la recepţionarea semnalului de alarmă.

 

  Gardienii grupelor operative dispun de o pregătire profesională adecvată, sunt înarmaţi şi echipaţi conform ultimelor tendinţe. La parvenirea semnalului de alarmă grupa operativă se deplasează la obiectiv (locuință) în timp de 3-5 minute.

 

Specialiştii noştri prestează următoarele servicii:

   - examenarea obiectivului şi acordarea consultanţei profesionale clientului în procesul de selectare a soluţiilor optime de securitate (gratuit);   

-   proiectarea sistemelor de securitate (semnalizare antiefracţie şi alarmare, supraveghere video, control acces, antiincendiu ş.a.) în conformitate cu standardele de stat şi necesităţile beneficiarului;

  - instalarea și deservirea tehnică a sistemelor de securitate (semnalizare antiefracţie şi alarmare, supraveghere video, control acces, antiincendiu ş.a.);

  - primirea în exploatare a sistemelor de semnalizare instalate cu conectarea ulterioară a lor la sistemele de supraveghere centralizată ale Î.S. "Servicii Pază" a MAI;

 

În temeiul contractului încheiat între client şi Î.S. "Servicii Pază" a MAI specialiştii Întreprinderii asigură:

  - deservirea tehnică lunară a sistemului de securitate instalat la obiectiv;

  - monitorizarea sistemului de semnalizare la dispeceratul de pază;

  - reacţionarea adecvată a grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare;

  - solicitarea de urgenţă a serviciului tehnic.

 

În dependenţă de necesitatea clientului Î.S. "Servicii Pază" a MAI oferă  următoarele servicii pază tehnică în bază de contract:

-       paza obiectivelor şi locuinţelor cu răspundere materială;

-       supravegherea obiectivelor şi locuinţelor utilate cu butoane de alarmă;

-       servicii de securitate a obiectivelor care includ monitorizarea sistemului de semnalizare instalat cu intervenirea grupelor operative pentru determinarea cauzelor semnalelor de alarmă;

-       monitorizarea sistemelor de semnalizare instalate (antiincendiu, antiefracţie, de scurgere a apei sau gazelor) cu înştiinţarea serviciilor de urgenţă respective (pompieri, sector de poliție) sau a persoanelor de încredere la solicitarea clientului.

 

  Mijloacele de semnalizare instalate corespund normelor de securitate şi nu afectează interiorul  încăperilor. Utilizăm un spectru de mijloace de semnalizare moderne în dependenţă de specificul obiectivului, menite să asigure securitatea imobilului şi persoanelor.

Atenţie