A A A

Servicii

Safeuri bancare

SIGURANȚĂ  CONFIDENȚIALITATEA

 

Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI vă oferă serviciul de păstrare a valorilor în depozit autonom - sistem de safeuri cu casete individuale.

 

Safeuri se află în încăpere special amenajată, dotată cu sisteme moderne de securitate, inclusiv anti-incendiare. Fiecare safeu dispune de două chei distincte și poate fi deschis doar prin utilizarea concomitentă a acestora. Una din chei îți va fi înmânată la încheierea contractului de arendă.

 

Telefon de contact persoanei responsabile: 079-411-526 (luni-vineri, 08:00 – 17:00).

 

TARIFELE
de prestare a serviciilor de locațiune pentru casete individuale

 

 

Nr. d/o

 

Serviciile prestate

Tarif, lei

Notă

Momentul perceperii plății

Locațiune pentru casete individuale, în dependență de dimensiunea acestuia:

1.

Plata pentru locațiunea lunară, inclusiv TVA:

1.1.

- 43x40x15

250 lei

  • pentru un safeu

la încheierea contractului de locațiune / ulterior la sfârșitul lunii

1.2.

- 43x40x34; 40x40x31

300 lei

2.

Plata pentru locațiunea zilnică, inclusiv TVA:

2.1.

- 43x40x15

40 lei

  • pentru un safeu

la încheierea contractului de locațiune / ulterior la sfârșitul lunii

2.2.

- 43x40x34; 40x40x31

60 lei

3.

Suma gajului pentru deținerea cheilor, fără TVA:

3.1.

- rezidenți

400 lei

 

  • pentru una cheie

la încheierea contractului de locațiune

3.2.

- nerezidenți

500 lei

4.

Penalități pentru neachitarea la timp a plăților pentru locațiune

0,50%

  • de la plata lunară pentru locațiunea safeului pentru fiecare zi de întârziere

la prezentarea clientului

 

Atenţie