A A A

Servicii

Funcții Vacante

Alege un loc de muncă la noi şi vei beneficia de garanţii şi recompense reale.

 

Stimaţi cetăţeni,

Întreprinderea de stat "SERVICII PAZĂ" a MAI angajează:

 

 

Pentru lucrul în oficiu central - sediul Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 79

 

I. Aparatul central

 

 

•    Şef/şefă secţie în domeniul financiar (rapoarte,analiză economică şi gestionare program de evidenţă)
•    Contabil coordonator/contabilă coordonatoare 
•    Economist/ economistă (finanţe) 
•    Contabil/contabilă
•    Specialist principal/ specialistă principală (control intern)
•    Specialist principal/ specialistă principală în formare profesională (pregătire de luptă)
•    Specialist/specialistă securitate şi sănătatea în muncă 
•    Inginer coordonator/ingineră coordonatoare implementarea tehnicilor şi tehnologiilor noi
•    Jurisconsult principal/jurisconsultă principală
•    Referent/referentă
•    Conducător/conducătoare auto

 

 

II. Centrul monitorizare şi pază tehnică (mun.Chişinău)

 

•    Şef adjunct/şefă adjunctă centru 
•    Specialist /specialistă (sector montare)
•    Specialist/specialistă (contracte)
•    Inginer/ingineră în electronică
•    Tehnician/tehniciancă sisteme de alarmă
•    Dispecer superior/superioară centru de alarmă 
•    Electromontator sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor

 

 

III. Direcţia reacţionare operativă şi pază fizică (mun. Chişinău)

 

•    Specialist/specialistă  în formare profesională (pregătire fizică şi de luptă)
•    Specialist/specialistă securitate şi sănătatea în muncă
•    Specialist/specialistă (depozit) 
•    Inginer/ingineră (transmisiuni)
•    Intendent/intendentă
•    Gardian public/ gardiancă publică (grupele operative) 
•    Gardian public/ gardiancă publică (paza fizică) 
•    Lăcătuş auto
•    Conducător/conducătoare auto 
•    Felcer/felceră
•    Fochist/fochistă

 

 

IV. Filialele teritoriale

CONTACTE

 

 

Telefoane de contact ai Direcţiei resurse umane :

022-256-202; 022-256-216; 022-256-217022-256-219

 

Solicitările în scris le puteţi trimiteţi prin poşta electronică

e-mail:  secretariat@serviciipaza.md

 

 

I. Angajarea personalului se face prin:

 

Asigurarea selectării persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare pentru executarea serviciului de pază.

Asigurarea măsurilor necesare de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta şi exercită atribuţiile de serviciu.

Asigurarea echipării personalului de pază și tehnic cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii.

Asigurarea respectării legislaţiei muncii, îndeosebi în partea ce ţine de protecţia muncii, normarea muncii şi salarizarea angajaţilor.

Asigurarea apărării intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

II. Condiţii sociale.

 

Motivarea profesională a salariaţilor se realizează cu ajutorul unui sistem de recompense, garanţii şi beneficii bine determinate şi oferite de administraţie în cooperare cu organizaţia sindicală.

 

  Astfel, ÎS "Servicii Pază" a MAI oferă diverse programe de protecţie, servicii şi stimulente salariaţilor săi şi anume:

-         Contract individual de muncă garantat

-         Stagiu de muncă legal şi cotizare garantată pentru pensie

-         Salariu achitat la timp

-         Concedii anuale, medicale şi sociale garantate

-         Concedii pentru studii plătite în condiţii legale

-         Concedii fără plată

-         Pauză de masă

-         Sărbători legale

-         Prime

-         Sporuri la salariu

-         Ajutor material anual

-         Echipament de serviciu

-         Mijloace de protecţie

-         Mijloace speciale

-         Asigurări medicale gratuite

-         Asigurări de accidente

-         Prime de pensionare,

-         Activităţi culturale corporative,

-         Promovarea modului sănătos de viaţă,

-         Activităţi sportive, etc.

 

 

III. La angajare candidatul prezintă următoarele acte:

 

- buletinul de identitate;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială din care să rezulte că are studiile şi calificarea cerută pentru funcţia ce urmează a o exercita;

- certificatul medical de aptitudine pentru prestarea muncii respective;

- cazierul judiciar;

- certificate medicale specifice de la medical narcolog şi psihiatru;

- copia carnetului de pensionar (după caz);

- copia adeverinţei  de participant la evenimente militare, beneficiari de înlesniri sociale (după caz);

- copia actelor stării civile (certificatului de naştere, căsătorie, divorţ, de naştere a copiilor). 

 

 

Stimați cetățeni,

 

Nu ezitați să ne contactați pentru angajare la serviciu în Întreprinderea de Stat "Servicii Pază" a MAI!

 

Noi suntem cei mai aproape de interesele Dumneavoastră!

 

Filialele noastre le puteți găsi în orice municipiu și centru raional.

 

Solicitările în scris le puteți trimite prin poșta electronică secretariat@serviciipaza.md sau vă adresați direct în filialele teritoriale, ale căror date de contact le puteți găsi pe site-ul www.serviciipaza.md.

  

DIRECŢIA RESURSE UMANE

AL ÎS "SERVICII PAZĂ" A MAI

 08.11.2023

Atenţie