A A A

Servicii

ACHIZIȚIONAREA ACUMULATOARELOR ȘI ANVELOPELOR PENTRU AUTOMOBILE

                                                              CERERE DE OFERTĂ

Stimate domnule Director,

            luând în consideraţie experienţa şi competenţa Dumneavoastră în domeniu, prin prezenta, ÎS Servicii Pază a MAI solicită oferta Dumneavoastră privind preţurile de achiziţionare a acumulatoarelor şi  anvelopelor pentru automobile.

 

Parametrii solicitaţi privind obiectul achiziţiilor:

Lotul I

Nr

Denumirea bunurilor

Tip, caracteristică

U/Măsură        

Cantitatea

1

Acumulatoare auto

60 A/h

Buc

7

2

Acumulatoare auto

65 A/h

Buc

13

3

Acumulatoare auto

75 A/h

Buc

1

În ofertă obligătoriu de indicat țara producător și termenii de garanție

Lotul II

Nr

Denumirea bunurilor

Tip, caracteristică

U/Măsură        

Cantitatea

Anvelope auto

1

175/70 R 14

Profil (iarnă)

Buc

4

2

185/70 R 14

Profil (iarnă)

Buc

2

3

185/65 R 15

Profil (iarnă)

Buc

70

4

205/60 R 16

Profil (iarnă)

Buc

8

5

215/65 R 16

Profil (iarnă)

Buc

8

6

215/55 R 17

Profil (iarnă)

Buc

4

 

Termenul – limită de prezentare a ofertelor – Oferta semnată cu aplicarea ştampilei se prezintă până la data de “ 09” octombrie 2018, orele 09.30.

Criteriul de evaluare – contractul de achiziţionare va fi încheiat cu Furnizorul care în rezultatul negocierilor va propune bunurile solicitate, în corespundere cu cerinţele înaintate, la cel mai mic preţ pe ofertă.

Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor – la solicitarea Beneficiarului, conform condiţiilor contractului.

Valuta şi modul de achitare – Preţul bunurilor va fi stabilit în lei moldoveneşti, va include toate cheltuielile, inclusiv TVA  şi va fi  fix pe toată perioada de executare a contractului;

Achitarea se  va efectua  în termen de 5 zile după  livrare.

Termenul de valabilitate a ofertelor - Oferta este valabilă 30 zile de la data  limită de depunere a ofertei.

Documentele de calificare a operatorilor economici:

1.Oferta va fi prezentată pe adresa str.M.Varlaam, 79. 2.Certificat de înregistrare a întreprinderii.

Relaţii de contact: 256-221, 256-205.

Atenţie