Правительство Республики Молдова

Государственное Предприятие "SERVICII PAZĂ" МВД

A A A

Servicii

Вакансии

Выбери работу у нас и получи реальные гарантии и вознаграждения.

 

Уважаемые граждане,

Государственное Предприятие "SERVICII PAZĂ" МВД нанимает:

 

 

Для работы в центральном офисе - Штаб-квартира мун.Кишинэу, ул Митрополит Варлаам, 79

 

I. Центральный аппарат

 

 • Начальник отдела
 • Бухгалтер-координатор
 • Экономист
 • Главный специалист
 • Инженер-координатор
 • Инспектор (посменно)
 • Консультант
 • Водитель

 

II. Центр Мониторинга и технической охраны(мун.Кишинэу)

 

 • Зам-начальника центра
 • Главный специалист
 • Инженер
 • Инженер-слаботочки
 • Инспектор-координатор
 • Старший оператор 
 • Техник (слаботочки) 
 • Монтер

 

 

III. Управление оперативного реагирования и физической охраны (мун.Кишинэу)

 

 • Главный специалист
 • Специалист
 • Общественный охранник
 • Зав.хоз
 • Водитель

 

IV. Территориальные отделения

 

 • Главный бухгалтер
 • Бухгалтер
 • Кассир
 • Начальник службы
 • Инспектор-координатор
 • Общественный охранник
 • Техник (слаботочки)
 • Зав.хоз
 • Авто-механик
 • Водитель
 • Дворник

 

 

Контактные телефоны Управления кадров :

022-256-202; 022-256-216; 022-256-217022-256-219

 

Письменные запросы вы можете отправить по электронной почте

e-mail:  secretariat@serviciipaza.md

 

 

I. Наем персонала осуществляется через:

 

Asigurarea selectării persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare pentru executarea serviciului de pază.

Asigurarea măsurilor necesare de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta şi exercită atribuţiile de serviciu.

Asigurarea echipării personalului de pază și tehnic cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii.

Asigurarea respectării legislaţiei muncii, îndeosebi în partea ce ţine de protecţia muncii, normarea muncii şi salarizarea angajaţilor.

Asigurarea apărării intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

II. Социальные условия.

 

Motivarea profesională a salariaţilor se realizează cu ajutorul unui sistem de recompense, garanţii şi beneficii bine determinate şi oferite de administraţie în cooperare cu organizaţia sindicală.

 

  Astfel, ÎS "Servicii Pază" a MAI oferă diverse programe de protecţie, servicii şi stimulente salariaţilor săi şi anume:

-         Contract individual de muncă garantat

-         Stagiu de muncă legal şi cotizare garantată pentru pensie

-         Salariu achitat la timp

-         Concedii anuale, medicale şi sociale garantate

-         Concedii pentru studii plătite în condiţii legale

-         Concedii fără plată

-         Pauză de masă

-         Sărbători legale

-         Prime

-         Sporuri la salariu

-         Ajutor material anual

-         Echipament de serviciu

-         Mijloace de protecţie

-         Mijloace speciale

-         Asigurări medicale gratuite

-         Asigurări de accidente

-         Prime de pensionare,

-         Activităţi culturale corporative,

-         Promovarea modului sănătos de viaţă,

-         Activităţi sportive, etc.

 

 

III. При найме на работу кандидат предоставляет следующие документы:

 

- buletinul de identitate;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială din care să rezulte că are studiile şi calificarea cerută pentru funcţia ce urmează a o exercita;

- certificatul medical de aptitudine pentru prestarea muncii respective;

- cazierul judiciar;

- certificate medicale specifice de la medical narcolog şi psihiatru;

- copia carnetului de pensionar (după caz);

- copia adeverinţei  de participant la evenimente militare, beneficiari de înlesniri sociale (după caz);

- copia actelor stării civile (certificatului de naştere, căsătorie, divorţ, de naştere a copiilor). 

 

 

Уважаемые граждане,

 

Не стесняйтесь обращаться к нам для работы в Государственном Предприятии "Servicii Pază" МВД!

 

Мы ближе всего к вашим интересам!

 

Наши филиалы вы можете найти в любом районе и регионе Республики Молдова.

 

Письменные запросы вы можете отправить по электронной почте secretariat@serviciipaza.md или обращаетесь непосредственно в филиалы, контактные данные вы можете найти на сайте www.serviciipaza.md.

  

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

ГП "SERVICII PAZĂ" МВД

 

02.2022

Atenţie