Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Main menu

ALEGE UN LOC DE MUNCĂ LA NOI ȘI VEI BENEFICIA

Published on: Tue, 09/25/2018 - 09:00

Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI angajează: - gardieni publici; -....

ALEGE UN LOC DE MUNCĂ LA NOI ȘI VEI BENEFICIA

DE GARANȚII ȘI RECOMPENSE REALE

 

STIMAŢI CETĂŢENI,

Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI angajează:

-        gardieni publici;

-        gardieni superiori și șoferi în grupele operative,

-        ingineri,

-        electroniști și electromontori,

-        dispeceri (în mun. Chișinău, Bălți, or.Cahul, și Edineț),

-        contabili.

 

I. Angajarea personalului se face prin:

Asigurarea selectării persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare pentru executarea serviciului de pază.

Asigurarea măsurilor necesare de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta şi exercită atribuţiile de serviciu.

Asigurarea echipării personalului de pază și tehnic cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii.

Asigurarea respectării legislaţiei muncii, îndeosebi în partea ce ţine de protecţia muncii, normarea muncii şi salarizarea angajaţilor.

Asigurarea apărării intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

II. La angajare candidatul prezintă următoarele acte:

- buletinul de identitate sau un alt act de identitate prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului;

- carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială din care să rezulte că are studiile şi calificarea cerută pentru funcţia ce urmează a o exercita;

- certificatul medical de aptitudine pentru prestarea muncii respective;

- cazierul judiciar;

- curriculum vitae, cuprinzând principalele date biografice şi profesionale;

- certificate medicale specifice de la medicul narcolog și psihiatru;

- recomandarea de la locul de muncă anterior, sau de la instituţia de învăţământ, etc.

- formularul de angajare pentru;

- copia carnetului de pensionar (după caz);

- copia adeverinţei  de participant la evenimente militare, beneficiari de înlesniri sociale (după caz);

- copia actelor stării civile (certificatului de naştere, căsătorie, divorţ, de naştere a copiilor);

- declaraţia de verificare.

 

III. CONDIȚII SOCIALE.

Motivarea profesională a salariaților se realizează cu ajutorul unui sistem de recompense, garanții și beneficii bine determinate și oferite de administrație în cooperare cu organizația sindicală.

         Astfel, ÎS Servicii Pază a MAI oferă diverse programe de protecție, servicii și stimulente salariaților săi și anume:

-         Contract individual de muncă garantat

-         Stagiu de muncă legal și cotizare garantată pentru pensie

-         Salariu achitat la timp

-         Concedii anuale, medicale și sociale garantate

-         Concedii pentru studii plătite în condiții legale

-         Concedii fără plată

-         Pauză de masă

-         Sărbători legale

-         Prime

-         Sporuri la salariu

-         Ajutor material anual

-         Aniversări

-         Echipament de serviciu

-         Mijloace de protecție

-         Mijloace speciale

-         Asigurări medicale gratuite

-         Asigurări de accidente

-         Prime de pensionare,

-         Activități culturale corporative,

-         Promovarea modului sănătos de viață,

-         Activități sportive, etc.

 

 

 

 

 

 

Stimați cetățeni,

Nu ezitați să ne contactați pentru angajare la serviciu în Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI!

Noi suntem cei mai aproape de interesele Dumneavoastră!

Filialele noastre le puteți găsi în orice municipiu și centru raional.

Informații mai detaliate le puteți obține la telefoanele:

022-256-217,

022-256-219,

022-256-202,

022-471-448 (resurse umane mun. Chișinău).

 

Solicitările în scris le puteți trimite prin poșta electronică secretariat@serviciipaza.md sau vă adresați direct în filialele teritoriale, ale căror date de contact le puteți găsi pe site-ul www.serviciipaza.md.

 

 

DIRECȚIA RESURSE UMANE

A ÎS SERVICII PAZĂ A MAI

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda