A A A
Published on: 21 Decembrie, 2020 - 12:00

Video 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova examinează online Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Î.S. Servicii pază a MAI în anul 2019

Română