A A A

Servicii

Cum pot plăti pentru serviciile on-line?

Moldindconbank

      1.Accesați Web Banking (site-ul official al băncii) sau aplicația de pe dispozitivul Dvs.
      2.Selectați ”Plăți și transferuri”
      3.Selectați ”Plăți” (aplicația mobilă)
      4.”Alte servicii”
      5.”Servicii  Pază MAI”
      6.Întroduceți numărul facturii prestări servicii (întocmai cum este indicat în factură) și suma
      7.Urmați pașii care se solicită dupa tastare”Continuare”

 

 

Victoriabank

      1.Accesați Web Banking sau aplicația de pe dispozitivul Dvs.
      2.Selectați  ”Plăți și transferuri”
      3.Selectați ”Alte plăți”
      4.Selectați  ”Servicii  Pază IS”
      5.Întroduceți numărul facturii prestări servicii (întocmai cum este indicat în factură) și suma
      6.Urmați pașii care se solicită dupa tastare”Continuare”

 

Moldova Agroindbank

      1.Accesați Web Banking (site-ul oficial al băncii) .  Atenție: la moment nu ne găsiți in aplicația mobilă. În termen de aproximativ 2 săptămîni vom fi în lista de prestaori de servicii a băncii.
      2.Selectați ”Plăți ți servicii”
      3.Selectați  ”Alte plăți”
      4.Cautați  ”Servicii  Pază IS”
      5.Completați cîmpurile solicitate.
      6.Urmați pașii care se solicită dupa tastare”Continuare”

 

 La alte bănci, decît cele menționate mai sus, se face transfer la contul de decontare IBAN – MD05ML000000002251909655 cu indicare obligatorie a datelor clientului (familie, nume și numărul facturii prestări servicii)

Atenţie