Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Main menu

VA INVITĂM SA FACETI PARTE DIN ECHIPA IS SERVICII PAZA

Published on: Thu, 06/27/2019 - 09:26

Funcţii vacante:

Centrul Monitorizare şi Pază Fizică

  1. 1.       Inginer – electronist categ. 1, CMPT, sediul Chişinău -     3 funcţii
  2. 2.       Inginer – electronist categ. 2, CMPT, sediul Chişinău  -     2 funcţii

    Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Asigurarea deservirii tehnice a mijloacelor SPI instalate la obiectivele şi locuinţele păzite;

-          Efectuarea lucrărilor de regulament şi deservire tehnică a  mijloacelor SPI în zona atribuită lui;

-          Controlul tehnic asupra lucrărilor de montare a mijloacelor SPI la obiectivele şi locuinţele păzite şi la cele care urmează a fi luate sub pază;

        Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii superioare tehnice;

-          Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specialităţii.

 

  1. 3.       Electromontor sisteme de pază şi semnalizare, CMPT, sediu Chişinău    – 6 funcţii

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Asigurarea instalării mijloacelor tehnice de securitate la obiectivele şi locuinţele păzite;

-          Reglarea sistemelor de securitate instalate;

-          Desfăşurarea instructajului cu reprezentanţii agenţilor economici privind predarea obiectivului sub pază etc.

        Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii superioare, medii tehnice;

-          Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specialităţii.

 

  1. Dispecer monitorizare şi pază tehnică, CMPT, sediul Chişinău    - 16 funcţii

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Recepţionarea şi înregistratea semnalelor parvenite la sistemele de supraveghere centralizată de la mijloacele SPI a obiectivelor şi apartamentelor păzite, transmiterea informaţiei necesare grupei operative.

        Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii medii;

-          Cunoaşterea calculatorului.

 

  1. 5.       Electronist categ. 2 , CMPT, sediul Chişinău    -   3 funcţii

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Asigurarea funcţionării permanente a mijloacelor SPI la obiectivele şi locuinţele păzite;

-          Efectuarea deservirea tehnică de reglare a mijloacelor SPI în zona atribuită lui;

-          Inspectarea periodică, conform graficelor, obiectivele conectate la CMPT;

-          Întreprinderea măsurilor pentru stabilirea şi înlăturarea cauzelor declanşărilor şi chemărilor ;

-          Înlăturarea deranjamentelor şi defecţiunilor mijloacelor SPI la obiectivele repartizate etc.

Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii medii speciale, prioritar în domeniu tehnic;

-          Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul specialităţii

 

Telefon de contact: 0.22.256.216.

 

Direcţia Reacţionare operativă şi pază fizică

sediul Chişinău

 

  1. 1.       Specialist principal, Secţia monitorizare şi control -1 funcţie

 Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

- Analizează, sistematizează şi generalizează informaţia operativă zilnică parvenită şi asigură realizarea acesteia;

- Perfectează dările de seamă zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale şi anuale în baza rapoartelor prezentate şi asigură informarea ulterioară a administraţiei;

- Asigură evidenţa şi controlul informaţiilor parvenite referitor  la incidentele produse cu implicarea efectivului, la delictele înregistrate, la obiectivele asigurate cu pază;   

- Participă la selectarea angajaţilor şi asigură evidenţa şi monitorizarea cursurilor de pregătire iniţială şi de perfecţionare a salariaţilor;

 

 

Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

       - Superioare, preferabil în domeniul drept, pedagogic, militar;

       -    Cursuri de perfecţionare profesională.

 

  1. 2.       Specialist pregătire fizică şi de luptă

    Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea calitativă a procesului de formare profesională;

-           Planificarea şi organizarea desfăşurării evaluării procesului de formare profesională la pregătire fizică şi de luptă ale salariaţilor din cadrul direcţiei;

-          Participă la sporirea nivelului de cultură şi educaţie a angajaţilor, la menţinerea unui climat moral-psihologic favorabil;

-          Dezvoltă deprinderi practice a salariaţilor la compartimentul pregătire fizică.

 

         Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

       -    Superioare, preferabil în domeniul drept, pedagogic, militar;

       -    Cursuri de perfecţionare profesională în domeniile managementului şi de specialitate.

 

  1. 3.       Gardian public superior pază fizică– 17 funcţii
  2. 4.       Gardian public pază fizică – 10 funcţii

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Efectuarea pazei obiectivului beneficiarului, conform obligaţiilor de serviciu elaborate în concordanţă cu specificul obiectivului păzit, a sistemului de semnalizare pază-incendiu şi alarmă.

Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii medii.

 

  1. 5.       Gardian public  grupa operativă – 12 funcţii

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

-          Îndeplinirea sarcinilor privind asigurarea pazei obiectivelor cu forţele grupelor operative;

Cerinţele pentru angajare la funcţia data:

-          Studii medii, şcoala de conducători auto categ. B

 

Telefon de contact: 079 604 547

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda