Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Main menu

La data de 28 martie 2016 a avut loc desemnarea domnului Sergiu Sava în funcţia de director general al Î.S. Servicii Pază a MAI

Published on: Tue, 04/05/2016 - 16:00

Director general Sergiu SAVA

Născut la 23.12.1960, originar din sat. Zubreşti, raionul Străşeni, studii superioare tehnice în cadrul Institutului politehnic din or.Chişinău - anul 1982. A activat  neîntrerupt în cadrul organelor afacerilor interne de la 13.12.1989 pînă la 03.12.2010, iniţial în calitate de şef al Inspectoratului auto de Stat al SAI a executivului Ialoveni, ulterior începînd cu 30.08.1996- şef-adjunct al serviciului patrulare rutieră al Direcţiei Poliţiei Rutiere, iar în perioada 01.10.1998 - 23.01.2002 în calitate de şef al Serviciului poliţiei rutiere al Comisariatului General de poliţie al mun.Chişinău. În a. 2002 este transferat cu serviciul în cadrul Direcţiei poliţiei rutiere, iar în perioada 17.03.2003 – 16.04.2010 activează în cadrul serviciului logistică al Direcţiei pază de stat a mun.Chişinău. La 16.04.2010 este avansat în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei generale logistică şi administrare a MAI. La 06.12.2010, odată cu constituirea Întreprinderii de Stat „Servicii Pază”, este propus de către Consiliul de administrare şi acceptat în calitate de Director general.

           

În activitatea cotidiană, Directorul general soluţonează tot spectrul de probleme ce ţine de activitatea operativă a Întreprninderii, aprobă procedurile de interes general ale Întreprinderii (aprovizionare, vînzare, distribuţie, financiare, juridice, resurse umane), în concordanţă cu Statutul Întreprinderii. Subsecvent, asigură îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale asumate, în vederea funcţionării stabile şi eficiente a entităţii şi este de fapt conducătorul direct şi nemijlocit al Aparatului Întreprinderii de Stat Servicii Pază al MAI, a tuturor unităţilor structurale şi al filialelor teritoriale.

Sub acest aspect, sunt definite serviciile de bază prestate de Întreprindere în domenul pazei fizice şi tehnice a valorilor materiale ale persoanelor fizice şi juridice, de proiectare, instalare, reglare, întreţinere tehnică şi reparaţi a mijloacelor şi sistemelor de semnalizare pază-incendiu, de exploatare a dispeceratelor de monitorizare a semnalelor de alarmă precum şi a serviciilor de pază şi însoţire a încărcăturilor şi a bunurilor materiale.

În calitatea sa de Director general, dl Sergiu Sava stabileşte obiectivele de dezvoltare, in concordanţă cu strategia elaborată de Consiliul de Administraţie,  participă plenar  la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate şi aprobă bugetul final al Întreprinderii. O atenţie deosebită acordă problemelor implementării tehnicii şi tehnologiilor inovatorii de pază, în procesul de asigurare a securităţii publice şi integrităţii patrimoniului

Un compartiment aparte în administrarea ativităţi Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI, sunt relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organizaţii,  cu impact real asupra indcatorilor economici, stabiliţi de Fondator şi Consiliul de Administraţie. Dl Sergiu Sava cunoaşte bine practica soluţionării diferitor chestiuni de serviciu, decide colegial asupra parteneriatelor strategice, stabilindposibilele căi de colaborare cu agenţii economici.

La realizarea obiectivelor trasate, dl Sergiu Sava identifică modalităţile  de dezvoltare a serviciilor oferite de Întreprindere, in concordanţă cu tendinţele pieţei de afaceri, acordă sprigin şi asistenţă conducătorilor şi personalului din subordine la executarea în termen lucrărilor şi prestării serviciilor de înaltă calitate

Sub aspect managerial, dl Sergiu Sava aigură un dialog efieint cu conducătorii din subordine, asupra valorile şi obiectivele strategice ale Întreprinderii, stabilind termenele-limită si modalităţile de evaluareare a gradului de realizare,  folosirea eficientă a resurselor şi sporirea rentabilităţii.

La etapa de constituire a Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI şi în prezent, Directorul general întrepinde eforturi susţinute de Consiliul de Administraţie, în vederea restructurării  unor ramuri de activitate  a entităţii şi contopire a componentelor structurale, orientate proritar la diminuarea cheltuielilor de întreţinere, dezvoltarea ascendentă a bazei materiale, în corelaţie cu măsurile de eficientizare a activităţii personalului din subordine.

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda