Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Main menu

La 28 aprilie 2016 a avut loc evaluarea activității ÎS Servicii Pază a MAI

Published on: Thu, 05/05/2016 - 15:55

   În cadrul ședinței de bilanț cu participarea factorilor de decizie din ÎS Servicii Pază a MAI, a conducătorilor unităților structurale și directorilor de filiale desconcentrate în unitățile administrativ – teritoriale s – a menționat, că actualmente în întreprindere activează 2250 salariați.

De către personalul instituției a fost asigurată paza a 24.166 obiective, fiind înregistrată o creștere cu 82 obiective față de perioada analogică din anul precedent.

La capitolul activitatea economico – financiară a entității s – a constatat, că deși în perioada de referință au fost majorate salariile angajaților iar prețurile la carburanți au oscilat, entitatea a înregistrat un profit până la impozitare de 1.879.527 lei sau cu 97.194 lei (5,45%) mai mult decât în perioada analogică a anului 2015.

Tot la acest capitol s – a constatat o creștere a cheltuielilor cu 232.262 lei (0,88 %) față de perioada de referință a anului 2015.

 

         La finele dezbaterilor, directorul general dl Sergiu SAVA a trasat tuturor factorilor de decizie sarcini concrete privind reducerea la minimum a cheltuielilor, formularea în regim de urgență a propunerilor vizând creșterea indicilor de bază întru redresarea și stabilizarea situației economico – financiare în ÎS Servicii Pază a MAI.

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda