Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Main menu

Cerere de oferta. Lucrari de reparatie

Published on: Mon, 05/21/2018 - 09:31

CERERE de OFERTĂ

 

 

mun. CHIȘINĂU

 

 1. Autoritatea contractantă  ÎS Servicii Pază a MAI
 2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎS Servicii Pază a MAI
 3. Obiectul achiziţiei Lucrări de reparație a clădirii administrative din  str. M. Radu, 9 orașul Căușeni.

 

Lista cu cantitățile de lucrări: anexa 3 file.

 

 

 1. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 60 zile din momentul încheierii contractului.

 

 1. Modul de prezentare a ofertelor:
 • ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
 • preţul lucrărilor se indică în lei MD;
 • oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 • se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;
 • preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
 • preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;
 1. Oferta se prezintă pînă la data de “28”  mai 2019, orele  09.00  pe adresa  str. M. Varlaam, 79, bir 406;
 2. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data 28.05.2018, orele 15.00;
 3. Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;
 4. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

 

 

 1. Ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor: pe adresa or.Căușeni, str. M Radu 9
 2. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.
 3. Modul de întocmire a ofertelor:
 • fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
 • Ofertele se prezintă în plic sigilat.
 1. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.
 2. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:
 • Din punct de vedere tehnico – economic lista lucrărilor efectuate recent.
 1. înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.
 2. Condiţiile de contractare:
 • contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 3 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
 • modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

 

 1. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
 • Oferta (copie confirmată prin semnătură si stampila ofertantului, conform anexei);
 • Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură si stampila ofertantului;
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură si stampila ofertantului);
 • Licenţa de activitate si anexa (copie confirmată prin semnătură si stampila ofertantului);
 • Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia, asigurarea cu personal, dotarea tehică cu utilaj și echipament), confirmate prin semnătură si stampila ofertantului;  

 

 1. Relaţii de contact: 256 253; 256 246

 

 

 

Director General                                                            Sergiu SAVA

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda