Guvernul Republicii Moldova

ÎNTREPRINDEREA DE STAT SERVICII PAZĂ A MAI

A A A

Caiet de sarcini privind achizitionarea mijloacelor tehnice